PRAVILA PRIVATNOSTI

TEKLA vrata d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu – Sesvete, Fra Dominika Mandića 1, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (OIB): 04135050210 (u daljnjem tekstu: „TEKLA“) brine o osobnim podacima koje nam dajete korištenjem Internet stranica www.tekla.hr, Facebook i Instagram profila TEKLA vrata. TEKLA prikuplja najmanju moguću količinu osobnih podataka te ih koristi isključivo za svrhu za koju su prikupljeni i o čemu ste informirani. Na jednak način ne dijeli podatke s trećim stranama bez da Vas je o tome informirao i zatražio Vaš pristanak. TEKLA uvijek nastoji Vaše podatke obrađivati i pohranjivati samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih su se prikupljali ili kao što je to zahtijevao neki ugovor ili primjenjivi zakon.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO
Kako bi održali funkcionalnost internetskih stranica i omogućili usluge koje korisnici traže, TEKLA na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetskih stranica www.tekla.hr i službene Facebook i Instagram stranice TEKLA moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje Vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, datum rođenja, telefonski broj… Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

TEKLA prikuplja podatke o Vašem korištenju Internet stranicama www.tekla.hr,odnosno o načinu kako i za što se iste stranice koriste. Takvi podaci su nam potrebni kako bismo osigurali adekvatan i kvalitetan rad Internet stranica, te kako bismo Vam mogli pružati kvalitetne usluge i poboljšati usluge koje Vam pružamo. Internet stranice www.tekla.hr koriste tzv. kolačiće. Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici pod rubrikom „Upotreba kolačića“, a koje pojedinosti možete pronaći napoveznici izjava-o-kolacicima.
Nadalje, Izdavač može prikupiti podatke o vašoj geografskoj lokaciji. Takvi podaci mogu postati dostupni prilikom vašeg pretraživanja i korištenja Internet stranicama www.tekla.hr na temelju IP adrese ili GPS podataka o Vašem uređaju. Takvi podaci koriste se radi unaprjeđenja naših usluga te osiguranja kvalitete usluga koju pružamo Vama. Izdavač ističe kako vaši uređaji imaju opciju isključenja ili ograničenja davanja podataka o Vašoj lokaciji, a kojim opcijama se možete slobodno koristiti. Prilikom prikupljanja osobnih podataka, moguća je pohrana određenih podataka od strane platforme Google Analytics, a o kojoj platformi ste detaljnije upoznati kroz pravila Izdavača o korištenju kolačića. Za više podataka o pravilima privatnosti platforme Google Analytics, možete se informirati putem sljedećeg linka: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Naše pojedine usluge dostupne putem Internet sadržaja omogućuju Vam izravno kontaktiranje TEKLA radi postavljanja upita i rezervacije termina u sklopu usluga koje TEKLA pruža. U vezi s tim našim uslugama, moguće je da ćemo od vas zatražiti određene podatke o Vama kako bismo Vas mogli što bolje upoznati sa uslugama te kako bi s druge strane TEKLA mogla postupiti po Vašem zahtjevu. U takvoj situaciji, Vaši osobni podaci su nužni jer bez njihTEKLA ne može postupiti po Vašem zahtjevu te će Vam stoga biti prikazan obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s pravilima o privatnosti, a koji je potrebno potvrdno označiti. U određenim situacijama, TEKLA prikuplja podatke o Vama koristeći druge Internet platforme i izvore, koji se mogu kombinirati s drugim podacima koje nam Vi učinite dostupnima. TEKLA, koristi Facebook i Instagram alat koji omogućava praćenje Vaših aktivnosti kako bi Vam mogao pružati kvalitetne usluge prilagođene Vašim željama i interesima, a na ovoj Internet stranici te iste podatke prenosi Facebook-u. Kao rezultat prethodno navedenog, mogu Vam se putem društvenih mreža slati promotivne poruke i informacije koje bi prema rezultatima Vašeg pretraživanja bile prilagođene Vašim željama i interesima. Na taj način, omogućuje Vam se korištenje usluga i informiranje o uslugama o kojima na redovit način možda ne biste bili informirani. Interes je unapređenje Vašeg korisničkog zadovoljstva te unaprjeđenju kvalitete usluga koje Vam pruža TEKLA. Takvi alati mogu biti ugrađeni u mrežni sadržaj, videozapise i e-poštu i mogu dopustiti poslužiteljima čitanje određene vrste podataka s vašeg uređaja i omogućiti im da vide kada ste pregledali određeni sadržaj ili određenu poruku e-pošte, da odrede vrijeme i datum kada ste pregledali oznaku i IP adresu vašeg uređaja. TEKLA i određene treće strane koriste pratilice u različite svrhe, uključujući analizu upotrebe usluga (zajedno s kolačićima) i pružanja sadržaja i oglasa koji su prilagođeni Vašim potrebama i interesima.

Za više podataka o navedenim alatima, možete se informirati putem sljedećih linkova:
https://web.facebook.com/business/help/952192354843755?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/policy.php?_rdc=1&_rdr

Sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja, javnog su karaktera te nemaju status povjerljivih i provjerenih informacija pa stoga TEKLA može nadzirati i ukloniti neprimjeren sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja. Pristupom i upotrebom ove Internet stranice, pristajete na korištenje opisanih alata te drugih podataka na Vašem uređaju. Isto tako, pristajete da TEKLA i treće strane mogu pristupiti kolačićima, tehnologijama lokalnog pohranjivanja i podacima.

ZAŠTO PRIKUPLJAMO PODATKE I KOME SU PODACI DOSTUPNI
Vaši podaci prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:
– za Vaše korištenje usluga;
– za pružanje usluga i izvršavanje Vaših zahtjeva;
– kako bi Vam se pružali sadržaji i preporuke na temelju Vaših aktivnosti na Internet stranici;
– za oglašavanje i slanje promotivnih materijala;
– radi unaprjeđenja našeg poslovanja i razvoja usluga koje Vam se pružaju;
– za procjenu i analizu aktivnosti na ovoj Internet stranici, našeg tržišta, korisnika, proizvoda i usluga;
– radi komunikacije s Vama;
– radi analize načina na koji osobe koje upotrebljavaju naše usluge i sadržaje da bismo ih poboljšali i razvili
– u druge svrhe uz Vaš pristanak.
Podaci o Vama neće se objavljivati javnosti. Vodimo brigu o tome kome dajemo Vaše podatke te iste nećemo objavljivati trećim stranama u njihove vlastite neovisne marketinške ili poslovne svrhe bez vašeg pristanka. U slučaju prijenosa podataka, poduzet ćemo sve mjere kako bi se isti zaštitili te ćemo, ako je moguće, nužno i razumno, iste pseudonimizirati ili na drugi način otežati njihovo povezivanje s Vama, a u iznimnim situacijama ćemo Vaše podatke nastojati potpuno anonimizirati i to u situaciji gdje procijenimo da postoji rizik za očuvanje Vaših prava. Otkrivanje Vaših podataka moguće je prema subjektima koji stoje u neposrednoj poslovnoj vezi s TEKLA i koji su sastavni dio našeg poslovanja. Nadalje, moguće je dijeljenje Vaših podataka s pouzdanim i sigurnim poslovnim partnerima, a čije usluge i proizvodi su sastavni dio usluga, a osobito zdravstvenih usluga koje TEKLA pruža. Primjer takvih poslovnih partnera su proizvođači dijelova koje TEKLA koristi u proizvodnji, pri čemu je bitno istaknuti kako se TEKLA koristi uslugama vrhunskih proizvođača. Vaša sigurnost nam je uvijek na prvom mjestu. Moguće je i da ćemo objaviti vaše podatke poslovnim partnerima koji pružaju usluge u naše ime, kao što su tvrtke koje nam pomažu pri naplati ili koje šalju e-poštu u naše ime. Ti subjekti ograničeni su u svojoj mogućnosti upotrebe vaših podataka u svrhe koje nadilaze pružanje usluge nama.

Ako bi to bilo naloženo zakonom ili odlukom upravnog ili sudbenog tijela, može doći do otkrivanja podataka nadležnim tijelima i drugim stranama:
• kako bismo bili u skladu sa zakonom ili kako bismo odgovorili na obavezne pravne postupke (kao što je nalog za pretraživanje ili drugi sudski nalog);
• kako bismo provjerili ili postigli usklađenost s pravilima kojima se vode naše usluge i
• kako bismo zaštitili prava, vlasništvo ili sigurnost korisnika, klijenata i same TEKLE. U određenim situacijama, TEKLA Vaše podatke može prenositi izvan RH radi daljnje obrade. Imajte na umu da zakoni o zaštiti podataka i drugi zakoni zemalja u koje bi vaši podaci mogli biti preneseni neće možda biti tako sveobuhvatni kao oni u vašoj zemlji. Takva obrada vrši se isključivo za potrebe TEKLE, te se uvijek nastoje poduzeti sve razumne mjere kako bi sve treće neovlaštene osobe u cijelosti bile lišene pristupa takvoj obradi i rezultatima obrade.

Za prijenose koji nadilaze legitimne interese TEKLE i koji po svojoj naravi ne spadaju pod redovite prijenose i koji nisu nužni kako bi TEKLA osigurala sigurnost i visoku razinu pružanja usluga, bit će zatražen Vaš pristanak. TEKLA koristi i redovito unaprjeđuje svoj sustav prikupljanja i obrade osobnih podataka, sve kako bi osigurao svoju usklađenost s pravnim propisima i naravno, Vašu sigurnost. Pri tome, koriste se razumne fizičke i tehničke mjere zaštite podataka i nastoje se pratiti tehnička dostignuća i smjernice tijela nadležnih za osobne podatke, kako na razini RH tako i na razini EU. Nadalje, TEKLA mora istaknuti kako uslijed brzog razvoja tehnologije, svaki korisnik Internet sustava mora biti svjestan da niti jedan sustav nije apsolutno siguran i kako objektivno nije moguće unaprijed predvidjeti sve rizike koji mogu nastati na Internetu. TEKLA osobito ne može utjecati na manjkavosti usluga koje pružaju treće osobe a koje su nužne radi postojanja ove Internet stranice. Nedopušteni napadi na ovu stranicu i na TEKLA vrata uvijek su mogući iako razumno nastojimo umanjiti sve rizike koji mogu nastati. U svakom slučaju biti ćemo ustrajni u nastojanjima da svoj sustav zaštite osobnih podataka učini što je moguće sigurnijim.

OSTALO
Ako Vam unatoč sadržaju ove izjave o privatnosti i zaštiti osobnih podataka pojedine stvari i dalje nisu jasne, odnosno ako smatrate da Vam pojedini detalji nisu dovoljno objašnjeni, slobodno se sa svojim razumnim upitima obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka. Isti će, sukladno objektivnim mogućnostima nastojati odgovoriti na sve razumne upite i dati Vam sve razumno dostupne informacije kako bi se osigurala Vaša informiranost.

Prema primjenjivim zakonima, dužni smo Vas informirati kako imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, kako TEKLI tako i hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Na Vaše traženje, TEKLA će Vam dati obavijesti o tome na koji način se obrađuju osobni podaci. Ukoliko su osobni podaci netočni, na Vaš zahtjev će se isti ispraviti. U tom slučaju, kao i u drugim slučajevima predviđenim primjenjivim propisima, možete tražiti ograničenje obrade. Sve Vaše upite, naš službenik za obradu osobnih podataka će ispitati te na iste nastojati ako je moguće, odgovoriti u roku od 30 dana, pod uvjetom pravne osnovanosti Vašeg zahtjeva. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita. U slučaju nerazumnih, pretjerano detaljnih, učestalo ponavljanih i na drugi način neopravdano teških upita, TEKLI pristoji pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za davanje odgovora na Vaš upit. U najiznimnijim situacijama, TEKLA će odbiti odgovoriti na Vaš upit.